facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Terminarz zebrań
TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Terminarz zabrań w wersji PDF


Spotkania indywidualne odbywają się od godziny 17.00 - 18.30 Zebrania klasowe rozpoczynają się o godzinie 17.00
ZEBRANIA KLASOWE
Data Klasy Tematyka
8.09/ wtorek I Informacja o zasadach oceniania przedmiotowego i zachowania, przedstawienie regulaminów szkolnych, zasad usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów, inne ważne informacje związane z organizacją szkoły. Klasy I ? uroczyste ślubowanie uczniów.
13.09.2016 III
14.09. 2016 II
19.01.2017 1A, 1B,1C,1D,1E,1F, 2A,2B, Zebrania klasowe z wychowawcą i uczniami. Podsumowanie wyników klas i uczniów za I półrocze oraz osiągnięć szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017
20.01.2017 2C, 2D,2E, 3A,3B,3C,3D,3,F
16.05.2017 III Przewidywane oceny końcoworoczne.Informacja na temat rekrutacji do szkół średnich

SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI
26.10 . 2016 I, II, III Indywidualne rozmowy w sprawie uczniów
14.12.2016 I, II, III Indywidualne rozmowy w sprawie uczniów. Informacja o przewidywanych ocenach przedmiotowych i zachowania
15.03 .2017 I, II, III Indywidualne rozmowy w sprawie uczniów
16.05.2017 I, II, III Indywidualne rozmowy w sprawie uczniów. Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych przedmiotowych i zachowania.

Zebrania klasowe rodziców będą odbywały się w terminach podanych przez wychowawcę lub na wniosek rodziców, po uzgodnieniu terminu z wychowawcą.
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie