facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
 

Odpłatność za obiady pobierana jest za cały miesiąc z góry, w ostatnim tygodniu miesiąca, poprzedzającego miesiąc spożywania posiłków.

Płatności za obiady można dokonywać w kasie szkoły (kancelaria) lub w formie przelewu na konto bankowe.

Opłata za obiady w formie przelewu na konto bankowe gimnazjum:

Nr konta w Banku BPS Oddz. Białystok z/s w Wasilkowie

52 1930 1624 2009 6801 4762 0001

Warunki!

  1. Należy zadeklarować chęć takiej formy opłaty w kancelarii szkoły,
  2. Przed dokonaniem wpłaty należy zadzwonić pod numer 85 71 85 263 i zapytać o dokładną kwotę jaką należy przelać lub sprawdzić jej wysokość podaną w ogłoszeniu na stronie www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl . Przesłana kwota na konto bankowe musi się zgadzać całkowicie (co do grosza)
  3. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, opłata za obiady za miesiąc np. luty 2014
  4. Przelewu za obiady należy dokonać najpóźniej do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.

Wpłata za obiady za miesiąc CZERWIEC 2017 r. wynosi 29,00 zł ( dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)  - 10 dni obiadowych.

Wpłat należy dokonywać do 30 maja 2017 r.

Opłaty miesięczne

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 dostawcą obiadów do stołówki jest:

Casablanca Catering Sp. z o.o.

Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu - 2,90 zł dla uczniów

Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu - 4,21 zł dla pracowników pedagogicznych

 

X
X
Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 dostawcą obiadów do stołówki jest:
X
Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu - 3,00 zł dla uczniówCena jednostkowa 3-daniowego obiadu - 4,50 zł dla pracowników pedagogicznych
X
OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK 2015 – 63,00 zł (sześćdziesiąt trzy złote  00/100) – 21 dni obiadowych.
X
OPŁATA ZA LISTOPAD 2015 – 57,00 zł (pięćdziesiąt siedem złotych  00/100) – 19 dni obiadowych.
X
OPŁATA ZA GRUDZIEŃ 2015 – 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych  00/100) – 15 dni obiadowych.
X
Wpłat za obiady styczniowe w kwocie 39,00 zł (trzydzieści dziewięć złotych  00/100)  – 13 dni obiadowych -należy dokonywać nie wcześniej niż  1 stycznia 2016 r. Dziękujemy.
X
Wpłata za obiady za LUTY 2016 wynosi 48,00 zł (czterdzieści osiem złotych  00/100)  – 16 dni obiadowych
Wpłata za obiady za MARZEC 2016 wynosi 57,00 zł (pięćdziesiąt siedem złotych  00/100)  – 19 dni obiadowych.
X
Wpłata za obiady za KWIECIEŃ 2016 wynosi 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote  00/100)  – 18 dni obiadowych.
Wpłata za obiady za MAJ 2016 wynosi 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote  00/100)  – 18 dni obiadowych.
Wpłata za obiady za CZERWIEC 2016 wynosi 42,00 zł (czterdzieści dwa złote  00/100)  – 14 dni obiadowych.
X
X
Wpłata za obiady za WRZESIEŃ 2016 wynosi 58,00 zł (pięćdziesiąt osiem złotych  00/100)  – 20 dni obiadowych.
Casablanca Catering Sp. z o.o.
Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu - 2,90 zł dla uczniów
Cena jednostkowa 3-daniowego obiadu - 4,21 zł dla pracowników pedagogicznychgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie