facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
 

Edycja I

Sprawozdanie z projektu "Kto czyta"

Sprawozdanie z realizacji projektu "Kto czyta" edycja II

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 1. Upowszechnianie i promocja czytelnictwa poprzez realizację projektów w zespołowych klasowych. Efektem projektu może być np.: film, plakat, lapbook, lekcja z książką przeprowadzona przez uczniów, konkurs, happening, przedstawienie, inne działania). Opiekunem projektu jest wychowawca klas.

 1. przygotowanie i przeprowadzenie zaplanowanych działań projektu we współpracy
  z uczniami ze swoje klasy;

 2. prezentacja efektów projektu w szkole we współpracy z biblioteką szkolną,

 3. przygotowanie wykazu książek do zakupu przez bibliotekę szkolną,

 4. przygotowanie krótkiego sprawozdania z realizacji projektu oraz zamieszczenie informacji na stronie www,

 1. Promocja czytelnictwa przez działania nauczycieli :

 1. podanie do wiadomości uczniów wykazu lektur przedmiotowych dostępnych w bibliotece szkolnej,

 2. wstawienie uczniom czytającym lektury przedmiotowe pozytywnych ocen z przedmiotu za prace dodatkowe.

 1. Statystyka czytelnictwa klasowego . Przygotowanie tablicy w holu szkolnym, informującym
  o statystyce klasowej czytelnictwa.

PROPOZYCJE PROMOWANIA CZYTELNICTWA KSIĄŻEK PRZEZ NAUCZYCIELI:

 1. Podanie do wiadomości uczniów sposobu oceniania przeczytanych lektur z literatury przedmiotowej. Ocenianie przeczytanych lektur na zasadzie oceny prac dodatkowych z przedmiotu.

 2. Dbanie o prawidłowe wykorzystanie kącika czytelniczego na holu szkoły (na fotelach, kanapach mogą siedzieć uczniowie czytający książki)

 3. Uzupełnienie zestawu książek „podróżujących po szkole” - czytanych, np. na kanapie w kąciku czytelniczym

 4. Piktogramy w całej szkole przypominające o drodze do biblioteki

 5. Akcje czytelnicze organizowane przez bibliotekarzy szkolnych i Bibliotekę Miejską

 6. Lekcja biblioteczne z książką – konkursy biblioteczne

 7. Zakup nowości czytelniczych do biblioteki, zgodnie z propozycjami uczniów.

Działania w ramach projektu czytelniczego

 1. Ankiety w klasach dotyczące propozycji zakupu nowych książek.

 2. Tworzenie listy książek do kupienia.

 3. Konsultacje listy książek do kupienia z Biblioteką Miejską w Wasilkowie, z Samorządem Uczniowskim i rodzicami.

 4. Przygotowanie zamówienia publicznego na zakup książek

 5. Zakup i wprowadzenie nowości do bazy danych.

 6. Realizacja projektu czytelniczego „Przeczytam tyle, ile mam lat”.

 7. Realizacja projektu czytelniczego „Lekcje z książką”.

 8. Realizacja projektu czytelniczego „Książka w sam raz dla nas” w wybranej klasie pierwszej.

 9. Prelekcja dla rodziców dotycząca wpływu czytania na rozwój dziecka.

 10. Organizacja konkursów okolicznościowych, wystaw książek, tablic informacyjnych, bookrosingu.

 11. Przeprowadzanie imprezy w bibliotece szkolnej: Andrzejki, Mikołajki.

 12. Organizacja spotkania z autorką książek dla młodzieży Anną Łaciną.

 13. Współpraca z Biblioteką Miejską - organizacja Narodowego czytania, kontynuowanie współdziałania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

 14. Współpraca z Gazetą Wasilkowską - publikacja pasji uczniów.

 15. Publikacja materiałów bibliotecznych na portalu WASILKOW online.

 16. Realizacja projektów na każdym poziomie:

 1. uczniowie klasy pierwszej z wykorzystaniem narzędzi edytora graficznego oraz aparatu cyfrowego stworzą bazę danych książek wartych polecenia,

 2. uczniowie klas drugich przygotują dla swoich rówieśników konkurs czytelniczy dotyczący przeczytanych książek, lektur,

 3. uczniowie klas trzecich na lekcjach języka polskiego stworzą recenzje książek, które następnie zostaną zamieszczone na szkolnym blogu czytelniczym.
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie