facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
 

od 1 września 2017 roku
Szkoła Podstawowa nr 1
Wasilków, ul. Mickiewicza 2

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferujemy:

 • dogodne warunki dla uczniów z niepełnosprawnością: klasy integracyjne o  liczebności od 15 do 20 uczniów, z nauczycielem wspomagającym, posiadającym przygotowanie z oligofrenopedagogiki oraz do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera;
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w ramach zajęć terapeutycznych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • socjoterapię,
 • Trening Zastępowania Agresji,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • terapię pedagogiczną,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • pomoc uczniom powracającym z zagranicy oraz cudzoziemcom,
 • konsultacje i wsparcie dla rodziców.
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie