facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
 

Szkoła jest najlepszym miejscem do budowania kapitału społecznego. Dlatego warto pokazywać gimnazjalistom i licealistom, że nowoczesne pomaganie innym to dobra inwestycja zarówno w lokalną społeczność, jak i w samych siebie. Przystąpiliśmy do projektu dlatego, że lubimy pomagać innym i działamy jako wolontariusze w naszym gimnazjum

Cele projektu

Pozwala młodzieży uwierzyć we własne możliwości.

Wzmacnia kreatywność.

Kształci umiejętności przydatne w dalszej edukacji i życiu zawodowym.

Inspiruje młodzież do myślenia prospołecznego i obywatelskiego.

Uczy zrozumienia oraz szacunku do innych oraz samego siebie.

Rozwija poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne.

Jest mądrą i długofalową inwestycją w młode pokolenie i ich entuzjazm.

Raz uruchomiony przynosi długotrwałe efekty.

Pozwala szkole włączyć do swoich działań metodę projektu edukacyjnego, jednocześnie angażując uczniów w sprawy ich społeczności lokalnych.

Ma charakter interdyscyplinarny – wykorzystuje treści ustalone dla różnych przedmiotów
w podstawie programowej i jednocześnie aktywnie włącza uczniów w realizację konkretnych zadań (według metody learning by doing).

Uczniowie z każdej klasy podzielą się na 3-5 osobowe zespoły – każdy zespół wybiera lokalną organizację pozarządową, włącza się w jej działalność i zdobywa na jej temat informacji. Zadaniem uczniów jest przygotowanie prezentacji na temat działalności tej organizacji.

Efekty swojej pracy przedstawiają potem podczas szkolnych finałów projektu „Młodzież
i filantropia” - to duże wydarzenie w życiu szkoły i w życiu społeczności lokalnej. Młodzieży kibicują uczniowie z innych klas, nauczyciele, rodzice, a także społeczność lokalna, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy i media. Prezentacje są oceniane przez niezależne jury, które wybiera najlepszą z nich.
 

Materiały związane z projektem:
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie