facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Innowacja pedagogiczna z informatyki

Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie przystąpiło do Pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne. Innowacja metodyczno - programowa jest zatytułowana „PRO na lekcjach informatyki (projekty i programowanie)”. Innowacją objęci są uczniowie klasy I a, b, c, d, e, f .

Jest to praca tylko w grupie zaawansowanej (uczniowie są dobierani do tej grupy na podstawie pracy praktycznej przy komputerach do jakiej przystąpili w klasie pierwszej na początku września). Są to więc uczniowie, którzy chcą uczyć się więcej i szybciej opanowują umiejętności dotyczące posługiwania się technologią. Dla nich przygotowywane są ćwiczenia z zakresu szyfrowania, kombinatoryki, algorytmiki i programowania w różnych językach. Większa ilość czasu będzie przeznaczona na programowanie, a pozostałe zagadnienia z podstawy programowej będą realizowali na zasadzie projektów w powiązaniu z innymi przedmiotami z zakresu kształcenia gimnazjum. Część zagadnień uczniowie będą poznawać na zasadzie lekcji odwróconych poprzez platformę elearningową. W ten sposób chcemy zainteresować uczniów programowaniem, udziałem w konkursach informatycznych oraz zainspirować do samodzielnych poszukiwań.

W ramach innowacji przystąpiliśmy:

Sprawozdanie z pierwszego roku innowacji
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie