facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Prawo szkolne
  STATUT Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
pobierz plik
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
REGULAMINY SZKOLNE

Regulamin boiska szkolnego
Regulamin sali gimnastycznej
Regulamin realizacji projektu edukacyjnego (wersja pdf)
Regulamin wycieczek
Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim
Regulamin stołówki
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
Regulamin dyżurów klasowych
Regulamin biblioteki
Regulamin Czytelni i Multimedialnego Centrum Informacji
Regulamin przyznawania medalu "Złoty absolwent"
Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników

PROCEDURY SZKOLNE

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów
Procedura egzekwowania obowiązku szkolnego
Procedura wydawania duplikatów
Jednolite zasady wychowawcze
Szkolne procedury postepowania w sytuacjach zagrozenia
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie