facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Ogłoszenia

Stypendium socjalne

Wnioski

o stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

i Gimnazjum

będą do pobrania od 1 września 2017 r. w sekretariacie uczniowskim

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r.

Wnioski złożone po 15 września nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

kryterium dochodowe wynosi - 514 zł. netto na osobę w rodzinie


Drukuj treść ogłoszenia

Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie