facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Ogłoszenia

Próbny egzamin z rodzicami

W dniu 20 października 2012 r (sobota) w godz. 9.00 - 11.30 odbędzie się w Gimnazjum próbny egzamin uczniów klas III z rodzicami. Zapraszamy rodziców, aby towarzyszyli dziecku w tym ważnym wydarzeniu, praktycznie doświadczając atmosfery egzaminacyjnej i procedur egzaminacyjnych.

Połowa uczniów będzie pisała egzamin z części humanistycznej (I-historia i wos, II - język polski) , a druga połowa z części matematyczno - przyrodniczej (I- biologia, geografia, fizyka, chemia, II - matematyka)). Informacja o tym jaką część będzie pisał uczeń, jak również o miejscu pisania egzaminu (nr sali i ławki), jest wywieszona w szkole na tablicy ogłoszeń.

W ławce szkolnej zasiądzie uczeń i jego rodzic. Otrzymają 2 takie same arkusze egzaminacyjne i będą samodzielnie rozwiązywali test. Rodzic może pomagać dziecku w pisaniu. Ważne jest, aby pomagając nie rozpraszał innych.

Po zakończonym egzaminie arkusz uczniowski jest zabierany do sprawdzenia. Rodzice swój arkusz zabierają do domu oraz otrzymują dodatkowo arkusz poprawnych odpowiedzi.

List do rodziców

Szczegółowe procedury egzaminacyjne są na stronie

www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl


Drukuj treść ogłoszenia

Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie