facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Ogłoszenia

Zaproszenie dla Rodziców - Program LEADER 100

Szanowni Państwo Rodzice

Nasza szkoła przystępuje do programu Leader100. Jest to program wychowawczy rozwoju kompetencji i nawyków wśród młodzieży, obejmującym 25 cech osobowości, które w znaczący sposób wpływają na dobre funkcjonowanie społeczne, relacje z innymi i pracę nad samym sobą.

Program jest tak zaplanowany, że obejmuje wszystkie podmioty szkoły: wychowawców, nauczycieli uczniów i ich rodziców. Licencję otrzymujemy dla całej szkoły, tzn. dostęp do materiałów poprzez platformę internetową będą mieli wszyscy nauczyciele, ale też uczniowie i oczywiście RODZICE. Nasz udział w programie w większości finansuje Fundacja Banku BZ WBK.

Nauczyciele będą wykorzystywali materiały na lekcjach wychowawczych i indywidualnie dla uczniów. Lekcja wychowawcza jest planowana, jako jedna w miesiącu. Uczniowie mają dostęp do ankiet i zadań z rozwoju osobistego poprzez Internet. Podobnie - rodzice uczniów. Materiały mogą też być przygotowane w formie wydruków.

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie wyjaśniające zasady programu.

Odbędzie się ono w dniu 9 października 2012 (wtorek)
o godzinie 16.30 - 17.30 na sali gimnastycznej.

Zasady korzystania z materiałów programu oraz jego cele i spodziewane efekty, a także specyfika zaangażowania rodziców, objaśniać będą Państwu pracownicy Fundacji "Lider 100", którzy przyjadą na to spotkanie z Warszawy. Będzie też prezes Fundacji - Pan Luis Bruse.

Tego dnia zaplanowane są spotkania indywidualne z rodzicami. Odbędą się one po prelekcji. Zapraszamy na nie szczególnie rodziców, którzy otrzymają od wychowawców pisemne zaproszenie do kontaktu osobistego.

Barbara Borkowska - Dyrektor Gimnazjum

pobierz ogłoszenie i informacje o programie


Drukuj treść ogłoszenia

Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie