facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Podsumowanie wyników nauczania, zachowania i frekwencji -
I sem. 2006/2007

Zestawienie obejmuje:

  1. Zestawienie średnich ocen klas I
  2. Zestawienie średnich ocen klas II
  3. Zestawienie średnich ocen klas III
  4. Klasy o najwyższych średnich w szkole
  5. Frekwencja w klasach I
  6. Frekwencja w klasach II
  7. Frekwencja w klasach III
  8. Klasy o najwyższej frekwencji w szkole
  9. Liczba ocen wzorowych i bardzo dobrych z zachowania
Zestawienie średnich ocen klas I


Zestawienie średnich ocen klas II


Zestawienie średnich ocen klas III


Klasy o najwyższych średnich w szkole


Frekwencja w klasach I


Frekwencja w klasach II


Frekwencja w klasach III


Klasy o najwyższej frekwencji w szkole


Liczba ocen wzorowych i bardzo dobrych z zachowania


 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie