facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Szkoła Odkrywców Talentów

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Jest to pierwsze takie wyróżnienie w naszej gminie oraz powiecie białostockim, a dziewiąte w województwie.

http://www.roktalentow.men.gov.pl/projekt-szkola-odkrywcow-talentow

Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Odkrywania Talentów, aby polskie szkoły wypracowywały mechanizmy zapewniające indywidualne podejście do potrzeb i zdolności każdego ucznia, a każda szkoła stawała się coraz bardziej nowoczesną, przyjazną i skuteczną, zapewniając możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każdego ucznia na miarę jego osobistych zdolności, możliwości, talentów.

Nauczyciele wasilkowskiego Gimnazjum rozumieją te zasady od wielu lat, starając się dostrzec indywidualne potrzeby każdego ucznia, jego zdolności, zainteresowania, możliwości, starając się pomagać uczniom w ich rozwoju. Wspieranie to rozumiane jest jako praca nad rozwojem osobistym każdego ucznia, stwarzanie możliwości wyboru różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, budzeniu zainteresowań, promowaniem uzdolnień i aktywnych postaw.

Rozwijamy talenty i zainteresowania przedmiotowe: matematyczne, chemiczne, przyrodnicze, fizyczne, literackie, historyczne, lingwistyczne (4 języki obce), informatyczne, aktorskie, muzyczne, wokalne, taneczne, sportowe (13 dyscyplin sportowych), plastyczne, manualne (haft, orgiami, wyszywanki), kulinarne, przedsiębiorczości, dziennikarskie, turystyczne oraz aktywności społecznej na rzecz innych ludzi i lokalnego środowiska. Działania nauczycieli podczas lekcji przedmiotowych i zajęć pozalekcyjnych są nakierowane na rozwój u uczniów ciekawości poznawczej, kreatywności, samodzielności i aktywności, wykorzystując technologię informacyjną, nowatorskie metody oraz stosując na wszystkich lekcjach zasady oceniania kształtującego.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazły się informacje tylko o niektórych zajęciach pozalekcyjnych i sukcesach uczniów wasilkowskiego Gimnazjum. Więcej można znaleźć na naszej stronie www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl . Zapraszamy!

 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie