facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Gimnazjum w Wasilkowie wśród najlepszych

W miesiącu marcu w naszym Gimnazjum, jako jednym z pierwszych w województwie podlaskim, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Białymstoku, przeprowadzali ewaluacje zewnętrzną - praktyczne badanie oceniające efekty pracy szkoły.

Badanie przeprowadzono poprzez ankietowanie nauczycieli, uczniów, rodziców oraz prowadzenie wywiadów z nauczycielami, Rada Rodziców, uczniami oraz przedstawicielami instytucji, z którymi współpracuje szkoła. Wizytatorzy przez tydzień czasu obserwowali uczniów podczas lekcji i na przerwach, przyglądali się pracy szkoły.

Wyniki ewaluacji są następujące:

W obszarze "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz innej działalności statutowej szkoły" Gimnazjum otrzymało następujące wyniki w zakresie 4 wymagań:

  1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego - poziom A
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - poziom A
  3. Uczniowie są aktywni - poziom A
  4. Respektowane są normy społeczne - poziom A

Wynik ewaluacji zewnętrznej

"O nas Kurier Poranny"

"Wyniki egzaminów zewnętrznych i Edukacyjna Wartość Dodana"

 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie