facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Nauczyciele szkolą się dla uczniów...

Nauczyciele z naszej szkoły uczestniczą w szkoleniu pt. „Doradcza kariery dla młodzieży”. Szkolenie jest prowadzone przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, a finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w nim 13 nauczycieli.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DORADCA KARIERY DLA MŁODZIEŻY

  Moduł I  Poradnictwo indywidualne

  Cele modułu:
 1. Nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu poradnictwa indywidualnego
 2. Doskonalenie umiejętności udzielania uczniowi pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno- zawodowych podczas porady indywidualnej
 3. Określenie zadań poradnictwa indywidualnego i praktyczne uwarunkowania ich efektywnej realizacji
 4. Warsztat doradczy w poradnictwie indywidualnym
  Moduł II  Poradnictwo grupowe

  Cel modułu:
 1. Zdobycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności do prowadzenia poradnictwa grupowego.
 2. Ukazanie różnic miedzy poradą indywidualną i pracą grupową w poradnictwie zawodowym.
 3. Podniesienie wiedzy z zakresu zasad konstruowania programu zajęć grupowych.
  Moduł III  Indywidualny plan działania

  Cele modułu:
 1. przygotowanie nauczycieli do wspierania uczniów w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania.
 2. zapoznanie słuchaczy z nowymi narzędziami pracy doradcy (Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych, Portfolio Kariery.
  Moduł IV Informacja zawodowa i edukacyjna

  Cel modułu:
 • podniesienie wiedzy z zakresu informacji zawodowej i edukacyjnej - znaczenie informacji, dobór treści informacyjnych, zadania informacji;
 • przygotowanie nauczycieli do gromadzenia i wykorzystywania informacji zawodowej i edukacyjnej;
 • zasady tworzenia szkolnej bazy informacyjnej;
 • wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych w poradnictwie zawodowym.
  Moduł V Zarządzanie i promocja ośrodka kariery

  Cel modułu:
 • przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia Ośrodka Kariery w szkole.
 • promocja Ośrodka Kariery
 • cele i zasady tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego


Szkolenie zawodowe - galeria zdjęć
(aby powiększyć zdjęcie, kliknij na miniaturkę)
 
   
   
 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie