facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Egzamin z rodzicami 2009

3 października, w sobotę wspólnie w ławkach szkolnych zasiedli uczniowie i ich rodzice, by pisać próbny egzamin. Przez 2 godziny każdy uczeń i jego rodzic rozwiązywali zadania egzaminacyjne części humanistycznej lub matematyczno – przyrodniczej. Rodzice mogli pomagać swoim dzieciom w rozwiązywaniu testu i przede wszystkim w praktyczny sposób poznawali procedurę egzaminacyjną oraz doświadczali atmosfery tego sprawdzianu. Ale też, co jest bardzo ważne, spędzili ze swoim dzieckiem 2 godziny czasu.

Arkusz egzaminacyjny, który pisali rodzice, po zakończonym egzaminie zabrali do domu, otrzymując kartę poprawnych odpowiedzi. Prace uczniów zostały sprawdzone przez nauczycieli i każdy z uczniów otrzyma informację zwrotną, o tym co już umie i nad czym jeszcze musi popracować. Zbiorcze zestawienie wyników egzaminów pozwoli nauczycielom zaplanować pracę na najbliższe miesiące (na lekcje, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, samopomoc koleżeńską), by przygotować uczniów jak najlepiej do egzaminu właściwego w kwietniu.

Dodatkowe informacje na stronie "Kuriera Porannego"Próbny egzamin gimnazjalny z rodzicami - fotogaleria
(aby powiększyć zdjęcie, kliknij na miniaturkę)
 
Przed sala egzaminacyjną W oczekiwaniu na wejście do sali Rodzice i uczniowie zajmują miejsca w ławkach
Przed sala egzaminacyjną W oczekiwaniu na wejście do sali Rodzice i uczniowie zajmują miejsca w ławkach
W sali nr 10 oczekiwanie na egzamin Uczniowie z rodzicami w sali nr 11 Przed egzaminem - sala nr 8
W sali nr 10 oczekiwanie na egzamin Uczniowie z rodzicami w sali nr 11 Przed egzaminem - sala nr 8
Egzamin próbny w sali nr 4 W trakcie egzaminu - sala nr 3 Egzamin próbny w sali nr 5
Egzamin próbny w sali nr 4 W trakcie egzaminu - sala nr 3 Egzamin próbny w sali nr 5
Rozwiązywanie zadań w slai nr 6 Egzamin w sali nr 7 Egzamin w sali nr 10
Rozwiązywanie zadań w slai nr 6 Egzamin w sali nr 7 Egzamin w sali nr 10
Praca uczniów i rodziców w sali nr 11 Egzamin r rodzicami w sali n r8 Po egzaminie
Praca uczniów i rodziców w sali nr 11 Egzamin r rodzicami w sali n r8 Po egzaminie
Juz po wszystkim... Po egzaminie Sądząc po minach - poszło dobrze
Juz po wszystkim... Po egzaminie Sądząc po minach - poszło dobrze
Janek z tatą po egzaminie
Janek z tatą po egzaminie
Ala z mamą
Ala z mamą
Z mama zawsze raźniej
Z mama zawsze raźniej
 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie