facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Dni Języków Europejskich - 29.09 - 03.10.2008

Dzień Języków Europejskich był wprowadzony przez Radę Europy przy wsparciu Unii Europejskiej 6 grudnia 2001.

Nasza szkoła zorganizowała tydzień języków europejskich by pokazać, że nauka języków obcych może być łatwa i zabawna.

Celem święta języków europejskich w naszej szkole było:
- promowanie bogactwa językowego i kulturalnego Europy
- zachęcenie do długotrwałej nauki języków w szkole i poza nią.

Podczas tego tygodnia uczniowie mieli wiele interesujących pomysłów na promocję języków europejskich. Chcieli pokazać, że nauka języków obcych nie jest bardzo trudna. Aby przybliżyć nam informację o historii, kulturze i sytuacji geograficznej uczniowie namalowali kolorowe plakaty. Ponadto przygotowali pyszne jedzenie pochodzące z różnych krajów europejskich.


The European Day of Languages was introduced by the Council of Europe with the support of the European Union on 6 December 2001.

Our School organized the week of European Languages to show that learning foreign languages can be funny and easy.

The aims of celebrating the week of European Languages at our school were to
- promote the rich linguistic and cultural diversity of Europe
- encourage lifelong language learning inside and outside of the school

During this week students came up with many interesting ideas to promote European languages. They wanted to show that learning foreign languages is not very hard. To provide us with some information about history, culture and geographical facts students painted colourful posters. Moreover, they prepared delicious food from various European cuisine.


Der Tag der europäischen Sprachen wurde vom Europarat mit Unterstützung der Europäischen Union am 6-ten Dezember 2001 ins Leben berufen.

Unsere Schule hat die Woche der europäischen Sprachen organisiert, um zu zeigen, dass das Lernen der Fremdsprachen witzig und einfach sein kann.

Das Ziel des Feiers der Woche der europäischen Sprachen in unserer Schule war:
- die Förderung der reichen Linguistik und der kulturellen Vielfalt von Europa
- motiviren zum Lernen der Fremsprachen in der Scule und auβer der Schule .

Während dieser Woche haben die Schüler verschiedene interessante Ideen präsentiert, um europäische Sprachen zu befördern.

Sie wollten ziegen, dass das Lernen der Fremdsprachen nicht so schwierig ist.

Um uns manche Informationen über geschichte, Kultur und geographische Tatsachen vorzustellen, haben unsere Schüler bunte Poster gemalt und leckeres Essen aus verschiedenen europäischen Ländern vorbereitet.Dni Języków Europejskich - 29.09 - 03.10.2008 - galeria
(aby powiększyć zdjęcie, kliknij na miniaturkę)
 
 
 
 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie