facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Powiatowe eliminacje III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod Patronatem Starosty Białostockiego

W dniu 14 marca 2008 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyły się powiatowe eliminacje III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod Patronatem Starosty Białostockiego. Eliminacje otworzył Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego, który przywitał wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami. Do eliminacji zgłosiło się 19 młodych ludzi, podejmujących aktywność wolontariacką, wytypowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież zaprezentowała swoją społeczną działalność przed członkami jury w składzie: Maria Marciszewska (Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego), Anna Grycuk (Radna Powiatu Białostockiego), Bożena Perkowska (Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku), Maria Ostrowiecka (pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białymstoku), Ks. Bogusław Ofman (Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach)

Jury, zapoznało się z opisami pracy wolontaryjnej kandydatów, zawartymi w Kartach Uczestnictwa w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” oraz z załączonymi do nich rekomendacjami. Z każdym z uczestników zostały również przeprowadzone rozmowy indywidualne.

Po analizie wyników ustalono ósemkę wspaniałych, wśród nich jest uczennica naszej szkoły Kamila Sańczyk z klasy III e.

  1. Paula Bońkowska – Finalistka (reprezentantka Powiatu na eliminacjach Ogólnopolskich) – I LO w Łapach
  2. Paula Piekutowska - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach
  3. Sylwia Lisowiec - Publiczne Gimnazjum w Gródku
  4. Anna Wąsowicz - Zespół Szkół Sportowych w Supraślu
  5. Marta Tracikowska - Gimnazjum Nr 1 w Łapach
  6. Kaja Roszkowska - Gimnazjum Nr 1 w Łapach
  7. Kamila Sańczyk - Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
  8. Joanna Mojkowska - Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach


Powiatowe eliminacje III Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych pod Patronatem Starosty Białostockiego - galeria
(aby powiększyć zdjęcie, kliknij na miniaturkę)
 
 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie