facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Dzień Języków Europejskich

26 września (środa) obchodziliśmy w szkole Dzień Języków Europejskich. Szkoła była udekorowana papierowymi flagami i nazwami państw, należących do Unii Europejskiej. Na drzwiach i ścianach wisiały również notki kulturowe oraz nazwy pomieszczeń szkolnych i przedmiotów w języku angielskim, niemieckim, włoskim i francuskim. W poniedziałek i wtorek wszyscy uczniowie zostali poinformowani o środowym konkursie. Wystarczyło tylko dobrze przyjrzeć się dekoracjom. W środę 45 osób wzięło udział w konkursie z wiedzy o państwach Unii Europejskiej. Zwycięzcy (Dominika Godlewska IIIc, Michał Olszyński IIId, Ewelina Ostaszewska IIIb, Marcin Radziszewski IIId, Ewelina Pszczółka Id) otrzymali cenne słowniki, a Magdalena Aniećko IIg i Jan Stasiewicz Ic dostali książki z krótkim opowiadaniem. Wszyscy zwycięzcy zostali również nagrodzeni dobrymi ocenami.

On 26th September (Wednesday) we celebrated in our school the European Day of Languages. The school was decorated with paper flags and the names of the countries, which belong to the European Union. There were also some cultural notes, the names of the places in school and written in English, German, Italian and French put on the doors and on the walls. All the students were informed on Monday and Tuesday about the Wednesday's competition. All we had to do was to pay attention to the decorations. On Wednesday forty-five students took part in the competition about the knowledge of European Countries. The winners (Dominika Godlewska IIIc, Michał Olszyński IIId, Ewelina Ostaszewska IIIb, Marcin Radziszewski IIId, Ewelina Pszczółka Id) were given valuable dictionaries and Magdalena Aniećko IIg and Jan Stasiewicz Ic got books with short stories. All of them were also rewarded with good marks.

Am 26-sten September (Mittwoch) haben wir in unserer Schule den Tag der Europäischen Sprachen gefeiert. Die Schule war mit Papierfahnen und Namen der Staaten, die zur Europäischen Union gehören, dekoriert. An den Türen und Wänden hingen auch Informationen über die Kultur der europäischen Staaten sowie Namen der Räume in der Schule und Namen der Schulfächer in verschiedenen Sprachen, nämlich auf Englisch, Deutsch, Italienisch und Französisch. Am Montag und Dienstag wurden alle Schüler über den Wettbewerb informiert. Der Wettbewerb sollte am Mittwoch stattfinden. Die Schüler mussten sich nur die Dekorationen gut ansehen. Am Mittwoch haben 45 Schüler an dem Wettbewerb über die Staaten der Europäischen Union teilgenommen. Die Gewinner (Dominika Godlewska IIIc, Michał Olszyński IIId, Ewelina Ostaszewska IIIb, Marcin Radziszewski IIId, Ewelina Pszczółka Id) haben wertvolle Auszeichnungen in Form von Wörterbüchern bekommen. Magdalena Aniećko Ig und Jan Stasiewicz Ic haben Bücher mit Kurzerzählungen erhalten. Darüber hinaus wurden alle Gewinner mit sehr guten Noten belohnt.Dzień języków europejskich - Fotoreportaż
(aby powiększyć zdjęcie, kliknij na miniaturkę)
 
Gazetka szkolna z okazji Dnia Języków Europejskich Drzwi do gabinetu Pani Wicedyrektor Drzwi do pokoju nauczycielskiego
Gazetka szkolna z okazji Dnia Języków Europejskich Drzwi do gabinetu Pani Wicedyrektor Drzwi do pokoju nauczycielskiego
Drzwi do biblioteki Drzwi do pracowni fizycznej Drzwi do sali matematycznej
Drzwi do biblioteki Drzwi do pracowni fizycznej Drzwi do sali matematycznej
Drzwi do sali matematycznej Drzwi do pracowni języka angielskiego Drzwi do pracowni języka polskiego
Drzwi do sali matematycznej Drzwi do pracowni języka angielskiego Drzwi do pracowni języka polskiego
Drzwi do pomieszczenia najczęściej odwiedzanego przez uczniów Uczniowie podczas konkursu Uczniowie podczas konkursu
Drzwi do pomieszczenia najczęściej odwiedzanego przez uczniów Uczniowie podczas konkursu Uczniowie podczas konkursu
Michał Olszyński – jeden ze zwycięzców konkursu    
Michał Olszyński – jeden ze zwycięzców konkursu    
 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie