facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Sprawozdanie z pracy wolontariatu „ Samarytanin” w I semestrze roku szkolnego 2014/2015

Opiekunowie szkolnego klubu wolontariatu „Samarytanin” w dniu 29 września 2014 spotkali się z wolontariuszami naszego gimnazjum. Przybyli przedstawiciele prawie wszystkich klas. Szczególnie ciepło przywitano pierwszoklasistów. Mieli oni okazję poznać opiekunów koła oraz zapoznać się ze stałymi akcjami wolontariatu. W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy następujące działania:

 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Podziel się żywnością”- paczki dla uczniów
 • Kwesta na cmentarzu w dniach1-2 listopada
 • Sprzedaż soków i ciast
 • Zbiórka nakrętek – przekazanie fundacji
 • Warsztaty organizowane przez Wolontariat Studencki
 • Praca z przedszkolakami-czytanie dzieciom książek
 • Samopomoc koleżeńska-asystent ucznia
 • Organizowanie loterii fantowych
 • Współpraca ze szkolnym kołem Caritas- zbiórka artykułów szkolnych lub funduszy dla dzieci z Kamerunu
 • Współpraca przy realizacji szkolnych projektów
 • Organizowanie warsztatów wolontaryjnych dla uczniów klas I
 • Przygotowanie rekomendacji –Powiatowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

   Zaproponowaliśmy uczniom zaangażowanie się w pracę zespołów zadaniowych, poprosiliśmy również o zastanowienie się nad tym, czym chcieliby zająć się w tym roku szkolnym.

   Spotkanie miało też bardzo konkretny cel, ponieważ już 3-4 października ruszyła ogólnopolska akcja „Podziel się żywnością”. Przygotowaliśmy również harmonogram działań związanych z udziałem w nowym programie .„Dzwonek na obiad”, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących, mogli ubiegać się o dofinansowanie szkolnych obiadów. Program ten realizowany jest przez Fundację „Być Bardziej”, która w ten sposób chce przyczynić się do zniwelowania problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce.

     W październiku uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w akcji „Dzwonek na obiad”, objętej patronatem Ministra Edukacji Narodowej. To duży i odważny projekt do zrealizowania przy udziale i pomocy uczniów ze szkół na terenie całej Polski. Głównym jego celem jest pozyskanie pieniędzy na dożywianie dzieci w szkołach. By uzbierać potrzebne pieniądze, uczniowie wszystkich klas przez prawie cały miesiąc gromadzili fanty, wrzucali drobne monety na „Górę Grosza” oraz piekli i sprzedawali ciasta. Zebraliśmy 24 kilogramy „grosików”, a za sprzedaży ciast uzyskaliśmy 562 zł, co naszym zdaniem jest dużym osiągnięciem. Uważamy jednak, że nie chodzi tu o wygraną, najważniejsze, że uzbieraliśmy 82 fanty na walentynkową loterię fantową oraz pieniądze na szczytny cel. Kolejny etap realizacji projektu w marcu.

     Uczennice-wolontariuszki z klasy ID dowiedziały się ze środków masowego przekazu o akcji schroniska dla zwierząt w Białymstoku. Pracownicy tej placówki apelowali o pomoc dla psów przed zimą. Na spotkaniu Szkolnego Koła Wolontariatu „Samarytanin” ustalono harmonogram pracy przy projekcie. Uczennice rozpropagowały akcję pod hasłem: „Akcja taka- koc na zimę dla zwierzaka”, przygotowały i rozkleiły plakaty z informacją o zbiórce koców i innych przedmiotów, które pomogą przetrwać zwierzętom zimę. Ustawiły pudło w holu gimnazjum i w dniach 17-21 listopada, wrażliwi i kochający psy uczniowie, umieszczali tam dary.

     Mama jednej z wolontariuszek i organizatorki akcji odwiozły rzeczy do schroniska. Od pracowników tej placówki otrzymały list z podziękowaniem, który został zawieszony w holu gimnazjum.

     Dziewczęta, z tej samej klasy Id, uczęszczają do przedszkola przy ul. Polnej i prowadzą z najmłodszymi różne gry i zabawy oraz czytają im bajki. Systematycznie odbywają się też robocze spotkania z opiekunką wolontariatu, w czasie których omawiane są najbliższe akcje, przygotowywane kolejne, liczone są zyski np. ze sprzedaży ciast.    

   Od początku roku szkolnego wolontariusze już trzykrotnie zbierali żywność w sklepach „Biedronka” i „Carrefour”. W każdej z nich uczestniczyło ponad 60 uczniów z klas I-III.

   W dniach 4-5 października oraz 28-29 listopada gimnazjaliści wspierali pogotowie „Opoka” w Wasilkowie. Łącznie zebrali 3 101 kg żywności. Organizatorzy akcji podzielili się z nami zebraną żywnością i dostarczyli produkty spożywcze do szkoły. Mogliśmy zatem przygotować 40 paczek dla naszych uczniów i ich rodzin. Ostatnie z nich przekazaliśmy tuż przed świętami.

   1-2 listopada gimnazjaliści-wolontariusze, jak co roku, wzięli udział w XIV Wielkiej Kweście na Rzecz Renowacji Figur na cmentarzu parafialnym w Wasilkowie. Przy bramie głównej i bocznych dyżurowali wspólnie z mieszkańcami miasta, należących do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. Wacława Rabczyńskiego. Każda grupa w ciągu dwóch godzin zbierała pieniądze i w podziękowaniu za datki wręczała pocztówki z informacją o zagospodarowaniu zebranych dotąd funduszy. Środki zebrane w tegorocznej kweście TPZW zamierza przeznaczyć na oczyszczanie i renowację kolejnych rzeźb, które potrzebują stałych zabiegów konserwatorskich.

   Jesteśmy dumni, że wolontariusze tak chętnie angażują się w ratowanie figur zaprojektowanych przez patrona naszego gimnazjum.

   Ostatnią akcją, którą udało nam się zrealizować w I semestrze była zbiórka żywności zorganizowana wraz ze szkolnym kołem Caritas, w dniach 12- 13 grudnia 2014 roku. W akcji wzięło udział 13 uczniów z klas I-III. Cieszy nas, że młodzież gimnazjum pomaga bezinteresownie, zostają dłużej niż wyznaczone dwie godziny dyżuru i godnie reprezentują nasza szkołę.

   Jesteśmy w stałym kontakcie z wychowawczynią z pogotowia „Opoka”, a jednocześnie koordynatorką akcji „Podziel się żywnością”, panią Moniką Wińską. Przekazaliśmy listę uczniów, którzy potrzebują wsparcia. Być może zostaną oni objęci ustawiczną pomocą, a nie tylko przy okazji zbiórki żywności.

W przyszłym semestrze chciałybyśmy zrealizować pozostałe akcje zaplanowane przez Wolontariat na bieżący rok szkolny.

Opiekunowie:

Katarzyna Kondratowicz

Halina Kuźmicka

Alina Pieszko

Małgorzata Szwabowicz
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie