facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
konkursy

Podlaskie spotkania z pisarzem

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Rada Oddziału w Białymstoku
zaprasza uczniów wszystkich typów szkół województwa podlaskiego do udziału w konkursie

Czy znasz twórczość .?


organizowanego w ramach projektu "Podlaskie spotkania z pisarzami"
i objętego honorowym patronatem:

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości współczesnych pisarzy polskich.
 2. Rozwijanie zainteresowań najnowszą literaturą dziecięcą i młodzieżową.
 3. Rozbudzanie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów:
  • szkół podstawowych: "Czy znasz twórczość Pawła Beręsewicza ?"
  • gimnazjów "Czy znasz twórczość Krzysztofa Petka ?"
  • szkół ponadgimnazjalnych: "Czy znasz twórczość Marty Fox ?"
 2. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym.
 3. Pierwszy etap konkursu odbywa się w szkole w formie pisemnej w dniu 22 października. Trzech uczniów z największą ilością punktów zostanie zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego konkursu .
 4. Drugi etap konkursu odbędzie się w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Złota 4 w dniu 28 października o godz. 10.00.
 5. Laureaci etapu międzyszkolnego konkursu otrzymają dyplomy i nagrody przygotowane przez organizatora konkursu.

W ramach projektu planujemy zorganizować konkurs literacki i 6 spotkań autorskich z współczesnymi pisarzami:

Krzysztofem Petkiem w Gimnazjum w Wasilkowie - 26 X;

Pawłem Beręsewiczem w SP 32 w Białymstoku - 25 X;

Martą Fox. w ZSO Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku - 27.X.. w ZSO Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku - 27.X.

 
Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie