facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kadra

Dyrekcja Gimnazjum:

Dyrektor Gimnazjum - mgr Lucyna Bejm
Wicedyrektor - mgr Henryka Kaczyńska

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczane przedmioty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.


Bartoszewicz Adam
Bejm Lucyna
Chojnowski Rafał
Ciwoniuk Aleksander
Cywoniuk Dorota
Czech Sylwia
Czech Tomasz
Danilewska Izabela
Ilczuk Dariusz
Januszewska Agnieszka
Jezierska Justyna
Joanna Adamska
Kaczyńska Henryka
Karpacz Ewa
Kołcz Barbara
Kondratowicz Katarzyna
Kozłowska Elżbieta
ks Krzysztof Maliszewski
ks Paweł Łapiński
Kudzinowska Marta
Kuźmicka Halina
Minkowska Jadwiga
Moniuszko-Puczyńska Dorota
Nowicka Barbara
Ozorowska Gładysz Małgorzata
Piećko Joanna
Pieszko Alina
Polak Agnieszka
Poznański Wojciech
Rybnik- Mosiejuk Katarzyna
Sobolewska Joanna
Sokołowski Mariusz
Stanisławski Kamil
Szutko Anna
Szwabowicz Małgorzata
Walicka Alina
Waszkiewicz Małgorzata
Wilczewska-Rusel Beata
Woś Sylwester
Zajkowska Urszula
Zielinko Jerzy
Ziemiacka Monika


religia prawosławna
język angielski
języka angielski
Edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne
wych fizyczne
wychowanie fizyczne
plastyka, biblioteka, zaj artystyczne
wychowanie fizyczne
geografia, biologia
język angielski
psycholog
matematyka
fizyka
informatyka, biblioteka
język polski
chemia
religia katolicka
religia prawosławna
język hiszpański
j polski, j rosyjski, naucz wspomag1E
języka angielsk
język polski
pedagog
religia katolicka
historia wiedza o społeczeństwie
matematyka
język angielski
biologia, naucz wspomag1E
język polski
informatyka, technika
historia, wiedza o społeczeństwie
język niemiecki, wf, piłka nożna
wf, mażoretki
język polski
matematyka
religia katolicka
historia, wiedza o społ, naucz wspomag1E
geografia
muzyka, zaj artystyczne, biblioteka
fizyka
język niemiecki


Pracownicy administracji:

 • Anna Kozłowska - Główny Księgowy
 • Anna Maria Lipska - Sekretarz Gimnazjum
 • Łucja Pietrasz - samodzielny referent
Pracownicy obsługi:

 1. Małgorzata Kozłowska
 2. Teresa Tałałaj
 3. Bożena Hościło
 4. Ewa Laskowska
 5. Alicja Kalinowska
 6. Irena Łowicka
 7. Marian Lenczewski
 8. Jerzy Bielawski


Informacja dla pracowników

PROCEDURY I REGULAMINY DLA NAUCZYCIELI:

 1. Regulamin dyżurów nauczycieli
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej
 3. REGULAMIN realizacji godzin do dyspozycji Dyrektora
 4. Regulamin działalności zespołów funkcjonujących w strukturze Rady Pedagogicznej
 5. Regulamin awansu zawodowego
 6. Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 7. Jednolite zasady wychowawcze

REGULAMINY PRACOWNICZE:

 1. Regulamin Pracy
 2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum
 4. Regulamin dodatku specjalnego dla pracowników AiO_2009
 5. Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Wasilkowa i nagród Dyrektora Szkoły
 6. Regulamin przyznawania nagrody Dyrektora dla pracowników administracji i obsługi
 7. Regulamin dofinansowania doskonalenia i dokształcania
 8. Regulamin wynagradzania nauczycieli
 9. Ocena pracy nauczyciela

REGULAMINY SOCJALNE:

 1. ZFSS regulamin 2009
 2. Regulamin korzystania ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

INNE:

 1. Polityka bezpieczeństwa
 2. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Wasilków Gimnazjum 2011
 3. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego Wasilków

gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie