facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
biblioteka szkoły

O nas
Menu

Biblioteka szkolna jest centrum informacji, w którym wykorzystuje się zgromadzone zbiory do wypożyczeń oraz na zajęcia z uczniami. Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji.

Biblioteka dysponuje trzema pomieszczeniami; wypożyczalnią, czytelnią i pomieszczeniem do pracy nauczycieli.

Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zborów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. W bibliotece istnieje wolny dostęp do półek.

W roku szkolnym 2007/08 rozpoczynamy elektroniczny system wypożyczeń.

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie Internetowe Centra Informacji Multimedialnej realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego biblioteka została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.

W godzinach pracy uczniowie mogą indywidualnie skorzystać z Internetu i programów edukacyjnych. Wykorzystanie sprzętu służy wyłącznie do celów dydaktycznych. Oprócz tego do dyspozycji uczniów jest xero.

Księgozbiór biblioteki gromadzony jest z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Liczba woluminów wynosi 4050. Struktura gromadzonych materiałów obejmuje lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, podstawowe wydawnictwa informacyjno-encyklopedyczne, literaturę popularnonaukową oraz opracowania z zakresu nauczania poszczególnych przedmiotów.

W zbiory biblioteki są również czasopisma przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli i popularnonaukowe dla uczniów.

W bibliotece szkolnej gromadzone są również filmy video, kasety magnetofonowe i dokumenty elektroniczne (dyskietki, CD-romy). Uzupełnianie zbiorów odbywa się w oparciu o analizę posiadanych zbiorów oraz dezyderaty uczniów i nauczycieli oraz możliwości finansowe szkoły.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania
z biblioteki szkolnej.


 
Menu
 Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie